สัมมนาวิชาการระดับชาติ "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ให้เกียรติร่วมงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย" เวลา 8.00-12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี

อ่านต่อ >>>
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ "เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา"

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.ชุรพล ชามาตย์ ท่านนายกสมาคมฯ ได้นำทีมคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ "เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทค

อ่านต่อ >>>
โครงการ "การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะต่อใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559"

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ "การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย

อ่านต่อ >>>
เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญ งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558 ณ วัดเขาโพธิ์ จ.ระยอง วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาอเนกประสงค์และศาสนสถานต่างๆ โด

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800