สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดหนองโพ

          เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกที่ 2 ได้เดินทางไปเป

อ่านต่อ >>>
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการได้ให้เกียรติร่วมนำกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าอัมพวา

          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการได้ให้เกียรติร่วมนำกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าอัมพวา เลขที่ 53 บ้านห้วยดินดำ หม

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บริการน้ำดื่ม ให้ประชาชนที่เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บริจาคน้ำดื่มวันละ 2000 ขวด ให้ประชาชนที่เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มณฑลพิธี

อ่านต่อ >>>
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุขาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สอบผ่านและรับประกาศอย่างเป็นทางการ กับตำแหน่งศาสตราจารย์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุขาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สอบผ่านและรับประกาศอย่างเป็นทางการ กับตำแหน่งศาสตราจารย์ (

อ่านต่อ >>>
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึง 12.00 น. ในงานท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเ

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800