สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อให้ใช้สืบค้นข้อมูลหนังสือให้กับนักศึกษาที่มาใช้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs)”

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs)”

สิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อจะมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อจะส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 นี้

อ่านต่อ >>>
เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2561

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด ชื่อ “มหาวชิรมงกุฏ” ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด ชื่อ “มหาวชิรมงกุฏ” ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 256

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800