คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานฯ

          ด้วยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถในการภาษาอังกฤษ       ( King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test Project ) ( K-STEP Test) เพื่อให้บริการสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแล

อ่านต่อ >>>
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเข็มกลัดติดเสื้อเพื่อถวายความไว้อาลัย ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบเข็มกลัดติดเสื้อเพื่อถวายความไว้อาลัย ให้กับบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกา

อ่านต่อ >>>
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมคณะฯ เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านอดีตอธิการบดี และท่านอธิการบดีมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 17.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านอดีตอธิการบดี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และท่านอธิการบดีมหาลัยเทคโนโลยีพร

อ่านต่อ >>>
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 8/2559

          เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 215 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 8/2559 โดยในการประชุมคร

อ่านต่อ >>>
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ด้วยระบบไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ด้วยระบบไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในช่วงต่อชุดตัวถังบำบัดน้ำเสี

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800