ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย จากท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒ

อ่านต่อ >>>
ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกคนที่ 2 ได้เดินทางเข้ารดน้ำขอพรจาก คุณมนัส ชัยสวัสดิถานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกคนที่ 2 ได้เดินทางเข้ารดน้ำขอพรจากคุณมนัส ชัยสวัสดิถานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับทางสมาคมศิษย์เก่าฯ บริจาครถและออกแบบการก่อส

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตามคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เนื่องจากได้มีมติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 8/

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม การประชุมพิจารณาการดำเนินงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ดร. สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก คุณณรงค์ บัวบาน นายทะเบียน คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคม และนายไพรัช กิจวรวุฒิ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุม ก

อ่านต่อ >>>
คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูป

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800