ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณณรงค์ บัวบาน กรรมการบริหารและ นายทะเบียน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณประกอบ วิวิธจินดา ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณณรงค์ บัวบาน กรรมการบริหารและนายทะเบียน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณประกอบ วิวิธจินดา ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นรองอธิบดีกรม

อ่านต่อ >>>
"โรงพยาบาลจากฟากฟ้า... เทพรัตน์เวชชานุกูลฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์

"โรงพยาบาลจากฟากฟ้า........... เทพรัตน์เวชชานุกูลฯ" หากเอ่ยนามถึงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้ว หลายๆ ท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยว่า อำเภอนี้อยู่ที่ไหน มีความเป็นอยู่อย่างไร ผมได้มีโอกาสเดินทางด้วยตนเองหลายๆ ครั้ง การเดินทางโดย รถยนต์เส้นทางมีความลดเลี้ยว เคี้ยวคดมาก เส้นทางต้องวิ่งขึ้นลงเขาเป็นระยะๆ

อ่านต่อ >>>
ตาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนสมุนไพรไทย ๔.๐ โดยดร.สุรพล ชามาตย์

“ตาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนสมุนไพรไทย ๔.๐” ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์” นี่เป็นประโยคคาพูดของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความหมายอันมีค่าอย่างยิ่งยวดและได้ใจความหลายๆ ความ

อ่านต่อ >>>
ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม มจพ. วิทยาเขตระยอง

ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม มจพ. วิทยาเขตระยอง ออกไปก่อน เนื่องด้วยต้นกล้าไม้โกงกางที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ตามกำหนดการเดิมคือวันอาทิตย์ที่ 30 เมย.60 ยังไม่พร้อมก

อ่านต่อ >>>
ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยท่านพลเอกบุญชู เกิดโชค ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ท่านพลเอกบุญชู เกิดโชค ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อสืบสานประเพณ

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800