วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

          มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

          เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 58 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก

อ่านต่อ >>>
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านใหม่

          เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 คุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ CSR กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อ

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 คุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยองและกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ CSR กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ณ โรงเรียนบ้านซำทอง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 คุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยองและกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ CSR กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยได้ยอดเงินบริจ

อ่านต่อ >>>
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เป็นประธานปลูกป่าชายเลน 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 ใจ ณ จังหวัดระยอง

          วันที่20 ม.ค.2560 นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ได้เป็นประธานโครงการป

อ่านต่อ >>>
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานฯ

          ด้วยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถในการภาษาอังกฤษ       ( King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test Project ) ( K-STEP Test) เพื่อให้บริการสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแล

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800