เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ณ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมการ

อ่านต่อ >>>
ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณเรวัต สุนทรวิภาต ประธานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ปฏิคมและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้มาสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของ มจพ.

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คุณเรวัต สุนทรวิภาต ประธานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ปฏิคมและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดกา

อ่านต่อ >>>
"พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จุดศูนย์รวมแห่งดวงใจฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์

"พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จุดศูนย์รวมแห่งดวงใจฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันสานต่องานที่พ่อทำด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 10.00น. ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้จัดโครงการกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพร

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และให้สมาชิกสามารถเสนอความคิดและข้อเสนอแ

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800