ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.สุรพล ชามาตย์ อดีตนายกกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ในโอกาส ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.สุรพล ชามาตย์ อดีตนายกกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ในโอกาส ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ >>>
ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานเลี้ยงและมอบทุนการศึกษาหรือของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่หุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานเลี้ยงและมอบทุนการศึกษาหรือของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่หุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT คว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup Rescue 2018 ณ เมืองมอลทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 16-21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงดนตรีไทย วงดนตรีไทยมงกุฎวดี

อ่านต่อ >>>
ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายสืบตระกูล บินเทพ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายสืบตระกูล บินเทพ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านต่อ >>>
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับพระราชทานสายสะพายสายที่ 3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด "มหาวชิรมงกุฎ"
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล มจพ. เพื่อช่วยสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจำปี 2561 (World Robocup 2018) ของนักศึกษาที่จะเดินทางไปแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 12 - 2

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800