ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่าย เพื่อสานสัมพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นพี่รุ่นน้อง ให้เป็นปึกเเผ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงเเละทำประโยชน์

เพื่อส่วนรวม ให้เป็นที่ประจักษ์


พันธกิจ

1.เป็นเวทีเเลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ในทางตรงเเละทางอ้อม ให้สมาชิก

2.สนับสนุนการจัดกิจกรรม ที่เป็นสาธารณะกุศล เเละที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

3.ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเพื่อให้เกิดความผูกพันเเละการพัฒนาสมาคมอย่าง ต่อเนื่อง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800