สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Toggle Content เมนูหลัก

Toggle Content ศิษย์เก่าคณะต่างๆ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีสาระสนเทศ
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปประยุกต์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

 •  

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณงาน “วันแห่งเกียรติยศ” แก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ iRAP ROBOT แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 7 สมัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย มอบเสื้อสามารถแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ มอบโล่เกียรติยศ-เกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ iRAP ROBOT เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ มจพ. และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกแก่ทีมหุ่นยนต์ iRAP ROBOT และการขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีประดู่แดงของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
  ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆทีม iRap Roboot ที่รักษาแชมป์ในสมัยที่ 7 ได้ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot League "RoboCup 2016" ณ LEIPZIG ประเทศGERMANY และยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสมรรถนะการขับเคลื่อนยอดเยี่ยม (Best in class Mobility) กลับมาฝากชาวมจพ.อีกด้วย
  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพคุณอ่อน สารสุวรรณ คุณพ่อของดร.วินัย สารสุวรรณ อดีตนายก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัด เปิดรับสมัคร วิศวกรไฟฟ้าประจำโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด 80 ปี ให้กับรศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช โดยในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ท่านอธิการบดีฯ ดร.สุรพล ชามาตย์ ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ เข้าร่วมงาน
  วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เอกองค์กษัตริยาธิราช เถลิงถวัลยราชสมบัติ ยาวนานหนึ่งเดียวในโลก: มหัศจรรย์แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 84 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เวลา 10.20 น. ชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวรายงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเดินทางของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจำปี พ.ศ. 2559 (World Robocup Rescue 2016) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมัน โดยมี ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานและตัดริ้บบิ้นเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ Blu-O-RHYTHMS BOWL ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ในการนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินให้เป็นจำนวน 300,000 บาท
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปร่วมงานกอล์ฟการกุศลของชมรมศิษย์เก่า มจพ.ภาคตะวันออก โดยมี นายพรศักดิ์ เยาดำ ประธานชมรมศิษย์เก่าภาคตะวันออกเป็นประธานเปิดงาน ที่จังหวัดระยอง ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทยในบริบทสากล วิถีสากลใต้ร่มพระศาสดา “ใต้ร่มโพธิธรรม วิสาขบูชาโลก” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2559
  เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทาง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัต สุนทรวิภาต กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับ เข้าคัดเลือกเรียนในหลักสูตรใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้าคือหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือ ปปร. ด้วยความยินดียิ่ง
  เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารTFII คุณเรวัต สุนทรวิภาต ได้เข้าร่วมประชุมแทนนายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมของประเทศไทยให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย
  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ จังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) จัดโครงการรักษ์แผ่นดิน "มจพ.สร้างฝายหินห่อชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559" ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ บริเวณน้ำตกสไลเดอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  โครงการรักษ์แผ่นดิน "มจพ. สร้างฝายหินห่อชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ครบ 89 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559"
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นการประชุมให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการ และข้อเสนอแนะในการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งพบปะสังสรรค์กันของศิษย์เก่าทุกรุ่น โดยมี ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งมติที่ประชุมเสนอให้ ดร.สุรพล ชามาตย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯในสมัยต่อไป  เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
  รายชื่อสมาชิกผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สมาคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเกียรติเข้าร่วมงาน "ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย" และร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย จาก ท่าน ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี และท่านอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ และอาคารTGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  เมื่อวันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2559 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดีจากคณะต่างๆ กรรมการและเจ้าหน้าที่จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “สัมผัสโลกวิศวกรรม 2559” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ดำเนินการจัดงานโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ความก้าวหน้าของโครงการงานดึงน้ำเสียที่บำบัดแล้วของระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อการเกษตร ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Blu-O-RHYTHM&BOWL ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็ก รัชโยธิน บรรยายกาศการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์


  ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์


  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา/เสวนา เรื่อง "ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมไทยกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในบริบทการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน"


  ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน วันรวมน้ำใจชาว มจพ. "57 ปี สามัคคีสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ วัฒนธรรมของชาว มจพ." ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559


  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ท่าน ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ให้เกียรติร่วมงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย" เวลา 8.00-12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี คุณพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย คุณสืบสกุล พันธ์ดี ผู้ประกาศข่าวช่องไทยรัฐทีวี


  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.ชุรพล ชามาตย์ ท่านนายกสมาคมฯ ได้นำทีมคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ "เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดดำเนินโครงการกิจกรรมนี้มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ


  เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ "การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะต่อใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559" โดยมี ดร.สุรพล ชามาตย์ ท่านนายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฟังสัมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ "การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะต่อใบอนุญาตที่จะสิ้นสุดใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559" เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ดร.สมบูรณ์ สิงห์มนัส โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1527 4564 โทรศัพท์ : 0 2587 7412 โทรสาร : 0 2587 8187 e-mail : s.singhamanus@hotmail.com ภายในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558


  เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญ งานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558 ณ วัดเขาโพธิ์ จ.ระยอง วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาอเนกประสงค์และศาสนสถานต่างๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 2,505,446.75 บาท (สองล้านห้าแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)


  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน"ทำบุญครบรอบ 8 ปี STRI" ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารจากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติมอบของขวัญและร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.พินิจ จารุสมบัติ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และ Prof. Heinrich Köster ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในงาน“วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน” แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จำนวน 4,950 คน โดยมี ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณ ยโสภณ ท่านอธิการดีฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมรับเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้


  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ท่านนายกสมาคมฯ กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 10/2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 215-216 สำนักงานอธิการบดี อาคารเอนกประสงค์ โดยมีคุณวีรวรรณ วิสูตรสกุลศักดิ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์และคุณใกล้รุ่ง แก้วประดับ หัวหน้างานชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ จากบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด(SCG paper โรงงาน ราชบุรี)ให้เกียรติมานำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ"สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ตามรอยพ่อ ครั้งที่๒"ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิการยน 2558 นี้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งทางสมาคมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร และสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยามหิดลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


  เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย กรรมการสมาคมฯ ดร.พิษณุ วิชยโยธิน และ ดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต จากสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษาปี 2557 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องนครนนท์ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศ.ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ ท่านอธิการบดีเป็นประธานในงานซึ่งมีมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาฯ เป็นจำนวน 39 คน ในปีการศึกษานี้


  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณ เฉลิม บุญเฉียน และคุณเรวัต สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติและร่วมกันบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน เช่น การตรวจรับรองระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน การตรวจรับรอง การใช้หม้อไอน้ำภายในโรงงาน การตรวจรับรองการใช้ภาชนะและถังแรงดันภายในโรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต่ออายุใบอนุญาตทราบเรื่องข้อกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน โดยมี คุณประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสหกรรมบางปู


  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา "มจพ.'เฉลิมสยามบรมราชกุมารี' นิทรรศการวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเดินหน้าประเทศไทย พร้อมกับศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธี พิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 428,639.20 บาท เพื่อซื้อวัสดุในการสร้างมิลลิ่งคัตเตอร์ เป็นตราสัญลักษณ์ ของ โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ


  เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "มจพ. เฉลิมสยามบรมราชกุมารี นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม"


  เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 นายสุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  พร้อม นายสมชัย ครุจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทสหไทยสตีลไพพ์ (มหาชน) เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. 58
  งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่า เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค


  นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. เข้าพิธีพระราชทาน"บัตรทรงขอบคุณ" จากกิจกรรม Bike for Mom เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
  สมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. มอบเงินจำนวน 25,000 บาท ร่วมสนับสนุน โครงการ มจพ. เดิน-วิ่งสานสัมพันธ์ 2 พระราม ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2558


  สมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. บริการวิชาการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควมคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ระหว่างวันที่ 13-15 และ 17-19 สิงหาคม 2558


  ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. ร่วม อวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่าน ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดี มจพ. ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558


  ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
  ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. ขึ้นรับมอบรางวัลเสมาคุณากร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558


  โครงการบำบัดน้ำเสีย ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558

  โครงการปลูกป่าชายเลน และปล่อยแพะนมบริจาคให้เกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และ ปตท.ที่ปรับปรุงเขื่อนประตูเปิด – ปิดน้ำ คลองวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร วันที่ 5 มีนาคม 2558

  งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 56 ปี วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

  นอบน้อมคุรุวาร 2558 โดยศิษย์เก่าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 1 มกราคม 2558

  สมาคมศิษย์เก่า ม.พระจอมเกล้าฯ ร่วมกับ SCG สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ 200 ฝาย เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

  แสดงความจงรักภักดีร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯให้ทรงหายจากอาการประชวร วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557
  ณ โรงพยาบาลศิริราช

  โครงการมอบเครื่องบำบัดน้ำเสียให้วัดเทพลีลา วันที่ 25 ตุลาคม 2557

  งานปรับปรุงประตูน้ำและงานบำบัดน้ำเสียในคลองวัดเบญฯ 4 พฤศจิกายน 2557

  โครงการ “การใช้หม้อไอน้ำอย่างปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม” ครั้งที่ 1 ณ อาคารเวอร์โก้ บางนาตราด จ.สมุทรปราการ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2557

  โครงการสำคัญ
  การรับสมัครสมาชิกศิษย์เก่า มจพ.ประจำปี 2558
  หัวข้อข่าว  Copyright (c) 2008   สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์(องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)   All Rights Reserved.
  Website : www.alumni.kmutnb.ac.th    E-mail : kmutna.kmutnb57@gmail.com